Välkomna till

HS Plåt i Köping AB

Vi är ett litet plåtslageri som utför plåtslageriarbeten av många olika slag på ett kostnadseffektiv och kvalitativt sätt med många års erfarenhet.

Vi utför arbeten som t ex: 

  • Byggnadsplåtslageri
  • Vattenavrinning
  • Takläggningar
  • Takmålningar
  • Ventilationsarbeten
  • Underhåll och reparationer av kulturhus
  • Skorstensbeslag och väderskydd
  • Taksäkerhet